Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit.

I. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A weboldal látogatásához (tallózás) alapvetően nincs szükség regisztrációra, azonban a weboldalon található egyes szolgáltatások (termékrendelés, ajánlatkérés) igénybe vételéhez személyes adatok közlése szükséges. A termékmegrendelés során kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg a csillaggal jelölt adatok megadása mindenképpen szükséges, amely egyben azt is jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén az érintett elfogadja annak lehetőségét, hogy a portál egyes részeihez, illetve egyes szolgáltatásokhoz nem férhet hozzá, vagy megrendelést nem eszközölhet. A kötelezően megadandó és így a Szitakötő műhely által kezelt személyes adatok köre: – termékrendelés-ajánlatkérés: név, elektronikus levelezési cím, levelezési cím.

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Termékrendelés- ajánlatkérés esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalap lesz. Az érintett adatait az adatkezelő weboldalán (www.szitakotomuhely.hu) a weboldalon leadott rendelésben meghatározott terméknek az érintett részére való megküldése, valamint a megrendelt termék legyártása és átadása, illetőleg a termékrendeléssel összefüggően az érintettel való kapcsolattartás céljából kezeljük. Az érintett adatait a szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeljük.

Felhívjuk figyelmét, hogy – a hatályos jogszabályok adta lehetőségek között – a Szitakötő műhely jogos érdekének érvényesítése céljából (pl.: a vásárlással kapcsolatos esetleges jogvita rendezése) az Ön adatait további külön hozzájárulás nélkül, a fenti joglapok megszűnését követően, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetjük. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap lesz.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szt.”) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) iratmegőrzésre vonatkozó rendelkezései értelmében a termékértékesítésről kiállított, és az érintett vásárló részére megküldött számlát (és ekként a számlán szereplő személyes adatokat) a Szitakötő műhely a megőrzésre vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítése érdekében az Szt. 169. § (1) bekezdésében foglalt határideig megőrzi. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalap. A Szitakötő műhely az így megőrzött adatokon az őrzés kivételével más adatkezelési műveletet a megőrzés időtartama alatt nem végez.

III. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Nemes Ágnes e.v.
Fő tevékenysége: 016302- Koszorú és virágkötés nem saját termelésű növényből
Székhely: 2051. Biatorbágy. Dévay Gyula u 17- 4
Nyilvántartási szám: 53508715
Adószám: 69665176-1-33
Képviseli: Nemes Ágnes
E-mail cím: info@szitakotomuhely.hu
Weboldal: www.szitakotomuhely.hu

A Szitakötő műhellyel való kapcsolatfelvétel további lehetőségeit a Szitakötő műhely honlapja tartalmazza.

Az érintett személyes adataihoz a sales-ügyviteli munkakörben dolgozó munkatársunk, a munkája végzéséhez szükséges mértékben hozzáfér.

IV. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

Az ajánlatkérés, termékrendelés és tájékoztatáskérés vonatkozásában a www.szitakotomuhely.hu weboldal üzemeltetése, illetve a Rendelés-ajánlatkérés menüpont alatt megtalálható termékrendelési űrlap üzemeltetése és az űrlap kitöltésével megadott személyes adatok rögzítése, valamint továbbítása vonatkozásában tárhely-szolgáltatót veszünk igénybe.

A tárhely-szolgáltató adatai:
Név: Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Cégjegyzékszám: 06-10-000489
Adószám: 25333572-2-06
email cím: info@nextserver.hu
Weboldal: https://www.nextserver.hu/kapcsolat/

V. COOKIES (SÜTIK)

A „cookie" egy kis adatfájl (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adat), amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére.
A Szitakötő műhely és szolgáltatói akkor küldenek cookie-kat, ha meglátogatja a webhelyünket vagy a hirdetésünket tartalmazó webhelyeket, információt kér vagy szab testre, illetve ha ajánlatot kér bizonyos szolgáltatásokra. A Szitakötő műhely arra használja a kereső- és Flash cookie-kat, hogy például megtudjuk, hogy Ön járt-e már valaha az oldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik.
A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Amennyiben elfogadja a cookie-kat a webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. A cookie-kat általában egy munkamenet idejére érvényes, illetve „állandó” cookie-ként különböztetik meg. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, a webhely egyes funkcióit nem fogja tudni kényelmesen kezelni, és egyes weboldalak nem jelennek meg megfelelően. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás szakaszában tájékozódhat.

A Szitakötő műhely által használt cookie-k:

Elemzési célokat szolgáló cookie-k A Szitakötő műhely webhelyére tett látogatáskor egy webelemző szoftver által létrehozott névtelen cookie segít megállapítani, hogy járt-e már a felhasználó a webhelyen korábban. Ezek a cookie-k segítenek meghatározni a látogatók számát, a látogatók tartózkodási helyét és az általuk megtekintett oldalakat is. Az itt szerzett adatokat az oldalak látogatottságának felmérésére, majd az oldalak színvonalának javítására használjuk fel. Az elemzési célokat szolgáló cookie-k statisztikai adatok gyűjtésére alkalmasak, személyazonosításra azonban nem. Webhelyek működésével kapcsolatos cookie-k Bizonyos cookie-k tárolják, hogy a felhasználó a webhelyen mely eszközöket, illetve funkciókat használta.
A Partnerkapu használatakor használt cookie például tárolja, hogy milyen névvel jelentkezett be, hogy legközelebbi bejelentkezésekkor automatikusan ki tudjuk ezt a mezőt tölteni Önnek.
Ezek a cookie-k semmilyen személyi adatot nem tárolnak.

Földrajzi adatokat tároló cookie-k A térségre vonatkozó tartalmat földrajzi adatokat tároló cookie-k segítségével jelenítjük meg. A cookie-k a böngésző adatait felhasználva állapítják meg, hogy honnan érkezik a felhasználó az oldalra.

Kikapcsolhatom a cookie-k létrehozását? Természetesen beállíthatja, hogy böngészője egyáltalán ne fogadjon el cookie-kat, vagy csak bizonyos webhelyek cookie-jait fogadja el. A következő hivatkozásokra kattintva megismerkedhet a főbb böngészők cookie-kra vonatkozó beállítási eljárásaival. A böngésző súgójában is hasznos tudnivalókat olvashat.

A chrome cookie beállításai:
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu)
A Firefox cookie beállításai:
(https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)
Az Internet Explorer, Win10, Win8.1 cookie beállításai:
(https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
A Safari cookie beállításai (Mac):
(http://support.apple.com/kb/PH5042)

A Safari cookie beállításai (iPhone és iPad): (http://support.apple.com/kb/HT1677)

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az adatkezeléssel érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; (b) a személyes adataihoz való hozzáférést; (c) személyes adatainak helyesbítését; (d) a GDPR 18. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását; (e) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A Munkavállaló tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét a info@szitakotomuhely.hu elektronikus címünkre várjuk. Az érintett írásbeli kérelmére – 15 napon belül – a részünkre átadott személyes és egyéb adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást nyújtunk, haladéktalanul helyesbítjük adatait, illetve kérésére haladéktalanul töröljük azokat.

A GDPR. 18. cikke szerint Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A GDPR 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, azaz az érintettet jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő ezt akadályozná. Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A GDPR 11. cikk (1) bekezdése értelmében az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezeléssel összefüggésben bírósághoz fordulhat azzal, hogy az eljárás az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR III. és VIII. fejezetei, valamint az Infotv. II/A. és VI. fejezetei tartalmazzák.

VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS MINDEN EGYÉB TÉNY, ADAT

A Szitakötő műhely az érintett azon személyes adatait, amelyek termékrendelés esetén a szerződéssel összefüggésben kiállított számlán szerepelnek (név, lakóhely), jogszabályi kötelezettség (könyvelési és számviteli kötelezettségek) teljesítése érdekében továbbítja a Szitakötő műhely könyvelője (név: Novotax kft- könyvelés és számvitel, székhely: 1097 Vágóhíd u 48. nyilvántartási szám: ) részére. A Szitakötő műhely minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek a szitakotomuhelu.hu weboldalán keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett – tiltakozás esetét kivéve – a weboldal vagy a szolgáltatások további használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.


Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. szeptember 05. napjától érvényes.